Izmailova I., 2021. Acta Astrophysica Taurica, vols. 3, no. 1, pp. 35–38. DOI: 10.31059/aat.vol3.iss1.pp35-38