Petrov P., 2021. Acta Astrophysica Taurica, vols. 2, no. 1, pp. 1–8. DOI: 10.31059/aat.vol2.iss1.pp1-8