Alekseev I., Gershberg R., 2022. Acta Astrophysica Taurica, vol. 3, no. 2, pp. 27-29. DOI: 10.34898/aat.vol3.iss2.pp27-29