Tsap Y., Kopylova Y., 2024. Acta Astrophysica Taurica, vols. 5, no. 1, pp. 1–4. DOI: 10.34898/aat.vol5.iss1.pp1-4